Hulpvraag

Het Elisabethfonds is in 1992 opgericht om (ex-)psychiatrische patiënten en/of bewoners van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Overijssel extra te ondersteunen bij het opbouwen van een zelfstandige plek in de samenleving.

De hulp van het Elisabethfonds bestaat uit een beperkte financiële bijdrage van maximaal € 500,- per persoon. Jaarlijks wordt er een budget vastgesteld voor hulpvragen van mensen. Dit budget is beperkt en niet alle hulpvragen kunnen gehonoreerd worden.
Voor de aanvraag van financiële steun moet u het formulier 'Verzoek financiële bijdrage' invullen.

Wanneer komt u in aanmerking voor hulp van het Elisabethfonds?

Voor de beoordeling van verzoeken om hulp hanteren wij de volgende criteria:

 1. Uw aanvraag om financiële ondersteuning past in de doelstelling van het fonds.
 2. Voor deze aanvraag is geen andere subsidie, verzekering of voorziening mogelijk.
 3. Het Elisabethfonds is een laatste instantie waarop een beroep kan worden gedaan als alle andere mogelijkheden zijn onderzocht. Een aanvraag wordt door het bestuur pas in behandeling genomen als u kunt aantonen dat u dit heeft gedaan en dat het niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Als u ondersteuning nodig heeft bij het aanvragen van hulp bij andere instanties verwijzen wij u naar de sociaal raadslieden van het maatschappelijk werk of de gemeente die u behulpzaam kunnen zijn. Ons is bekend dat er o.a. bij de gemeente en belastingdienst mogelijkheden zijn voor het aanvragen van toeslagen voor mensen met een minimum inkomen.
 4. Uit de motivatie van de aanvraag blijkt in welk opzicht uw aanvraag ondersteuning biedt bij uw rehabilitatie en/of resocialisatie. De kans op een positieve beoordeling wordt vergroot als de motivatie zo concreet mogelijk is, het liefst met een offerte of kostenoverzicht van datgene wat u aanvraagt.
 5. Er kan een eenmalige maximale schenking van € 500 per persoon per jaar worden verstrekt.
 6. Een verzoek om financiële hulp bij het betalen van rekeningen of het afbetalen van schulden  wordt niet gehonoreerd.
 7. Het Elisabethfonds heeft per jaar een maximum bedrag te besteden. Als dit bedrag volledig is toegekend, kunnen voor de rest van dat jaar geen hulpverzoeken meer worden gehonoreerd.

De aanvraag stap voor stap

 1. U vult het aanvraagformulier in, waarin u uitlegt waarom u financiële hulp vraagt en waarvoor. De aanvraag s.v.p. zo concreet mogelijk omschrijven. Ook moet u het bedrag vermelden waar u een beroep op doet.
 2. Uit de aanvraag blijkt dat uw therapeut of begeleider uw aanvraag ondersteunt. Hij/zij moet het aanvraagformulier mede ondertekenen.
 3. Als de aanvraag onvoldoende duidelijk is wordt nadere informatie bij de mede ondertekenaar opgevraagd.
 4. Het bestuur van het Elisabethfonds besluit of uw aanvraag al dan niet gehonoreerd wordt.
 5. Bij honorering van de aanvraag ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.
 6. U geeft aan het secretariaat het IBAN nummer door waarop u de gift gestort wilt hebben. Het toegekende bedrag wordt vervolgens zo spoedig mogelijk overgemaakt. Het duurt ± 2-3 weken voordat het geld op uw rekening staat.
 7. Als bewijs wil het bestuur een kopie van de rekening of de bon van de aankoop ontvangen waarvoor u een toekenning heeft gekregen. Een toekenning is gelabeld geld en mag niet voor iets anders, zoals bijvoorbeeld schuldsanering worden gebruikt.
 8. Als het fonds u niet kan helpen, ontvangt u hiervan eveneens een schriftelijk bericht.

Formulier aanvraag voor financiële hulp