Tuin met ezel en mensen
wandelen op straat
Data grafiek op computer

Het Elisabethfonds

Het Elisabethfonds is op zoek naar individuen, projecten of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de maatschappelijke integratie van (ex-) psychiatrische patiënten in Overijssel. Jaarlijks omstreeks 17 november (de naamdag van de heilige Elisabeth van Thüringen) reikt het Elisabethfonds de Roos van Elisabeth uit. Elk jaar worden er vier rozen uitgereikt in de categorieën: professionals jeugd, vrijwilligers jeugd, professionals volwassenen en vrijwilligers volwassenen. 

Kandidaten voordragen

Kandidaten kunnen voorgedragen worden. Klik hier om kandidaten voor te dragen voor een Roos.

 

rode rozen

Stichting Elisabethfonds
Het Elisabethfonds draagt sinds 1991 in de provincie Overijssel bij aan het bevorderen van de individuele re-integratie van (ex-)psychiatrische patiënten. Dit doet het fonds onder meer door bij te dragen aan positieve beeldvorming en door financieel bij te springen waar verzekering en/of subsidie ontbreken of ontoereikend zijn. Sinds april 2010 zijn het Elisabethfonds en de Dokter Wittenberg Stichting een samenwerking aangegaan. Door de samenwerking kunnen de stichtingen gezamenlijk meer mensen ondersteunen die op hulp zijn aangewezen.

Het Elisabethfonds ondersteunt de bevordering van de reïntegratie (ex-) psychiatrische patiënten in de maatschappij. Het fonds voorziet in financiële steun zodat deze mensen hun leven op kunnen bouwen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina hulpvraag.

Doelstelling Elisabethfonds
Mensen, die als gevolg van psychiatrische problematiek gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig bestaan, dan wel het benutten van een substantieel zelfstandigere leefsituatie na een langdurige hospitalisatieperiode.

Inzet van professionals en vrijwilligers
Zowel professionals als vrijwilligers in de zorg zetten zich dagelijks in voor psychiatrische patiënten. Door het opzetten van allerlei initiatieven helpen zij psychiatrische patiënten deel te laten nemen in de maatschappij. Om professionals en vrijwilligers te stimuleren dit te blijven doen, reikt het Elisabethfonds jaarlijks de onderscheiding de ‘Roos van Elisabeth’ uit.

Werkgebied
Het werkgebied van het Elisabethfonds beslaat de hele provincie Overijssel. Dit houdt in dat de stichting steun verleent aan mensen uit deze provincie.