slide 1
Slide2
Slide3
Tekst over uitstel Roos van Elisabethfonds 2020

Het Elisabethfonds ondersteunt de bevordering van de reïntegratie (ex-) psychiatrische patiënten in de maatschappij. Het fonds voorziet in financiële steun zodat deze mensen hun leven op kunnen bouwen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina hulpvraag.

Doelstelling Elisabethfonds

Mensen, die als gevolg van psychiatrische problematiek gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig bestaan, dan wel het benutten van een substantieel zelfstandigere leefsituatie na een langdurige hospitalisatieperiode.

Inzet van professionals en vrijwilligers
Zowel professionals als vrijwilligers in de zorg zetten zich dagelijks in voor psychiatrische patiënten. Door het opzetten van allerlei initiatieven helpen zij psychiatrische patiënten deel te laten nemen in de maatschappij. Om professionals en vrijwilligers te stimuleren dit te blijven doen, reikt het Elisabethfonds jaarlijks de onderscheiding de ‘Roos van Elisabeth’ uit.

Werkgebied
Het werkgebied van het Elisabethfonds beslaat de hele provincie Overijssel. Dit houdt in dat de stichting steun verleent aan mensen uit deze provincie.