slide 1
Slide2
Slide3

Jaarlijks omstreeks 17 november (de naamdag van de heilige Elisabeth van Thüringen) reikt het Elisabethfonds de Roos van Elisabeth uit. In 2020 zag het bestuur, vanwege de corona-pandemie, zich daartoe geen kans en werd de uitreiking uitgesteld. Op 20 mei 2021 werd eindelijk de Roos van Elisabeth 2020, in heel bescheiden vorm, uitgereikt. Geen zaal vol gasten, geen pers, geen informatiemarkt, geen genomineerden en winnaars van vorig jaar die konden vertellen hoe het ze vergaan is… Een minimale bijeenkomst: alleen de genomineerden en de winnaars waren aanwezig naast uiteraard het bestuur en Peter Snijders, burgemeester van Zwolle, die de Rozen uitreikte en de winnaars toesprak. Met dank aan bloemist Ben Stempher werden alle genomineerden in winnaars verrast met een prachtig rozenboeket.

 

Rozenboeket

Stichting Elisabethfonds
Het Elisabethfonds draagt sinds 1991 in de provincie Overijssel bij aan het bevorderen van de individuele re-integratie van (ex-)psychiatrische patiënten. Dit doet het fonds onder meer door bij te dragen aan positieve beeldvorming en door financieel bij te springen waar verzekering en/of subsidie ontbreken of ontoereikend zijn. Sinds april 2010 zijn het Elisabethfonds en de Dokter Wittenberg Stichting een samenwerking aangegaan. Door de samenwerking kunnen de stichtingen gezamenlijk meer mensen ondersteunen die op hulp zijn aangewezen.

Het Elisabethfonds ondersteunt de bevordering van de reïntegratie (ex-) psychiatrische patiënten in de maatschappij. Het fonds voorziet in financiële steun zodat deze mensen hun leven op kunnen bouwen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina hulpvraag.

Doelstelling Elisabethfonds

Mensen, die als gevolg van psychiatrische problematiek gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig bestaan, dan wel het benutten van een substantieel zelfstandigere leefsituatie na een langdurige hospitalisatieperiode.

Inzet van professionals en vrijwilligers
Zowel professionals als vrijwilligers in de zorg zetten zich dagelijks in voor psychiatrische patiënten. Door het opzetten van allerlei initiatieven helpen zij psychiatrische patiënten deel te laten nemen in de maatschappij. Om professionals en vrijwilligers te stimuleren dit te blijven doen, reikt het Elisabethfonds jaarlijks de onderscheiding de ‘Roos van Elisabeth’ uit.

Werkgebied
Het werkgebied van het Elisabethfonds beslaat de hele provincie Overijssel. Dit houdt in dat de stichting steun verleent aan mensen uit deze provincie.