slide 1
Slide2
Slide3

Uitreiking Roos van Elisabeth uitgesteld

Het Elisabethfonds in Deventer heeft vanwege de actuele corona-situatie besloten de uitreiking van de Roos van Elisabeth uit te stellen tot 20 mei 2021. De Roos van Elisabeth bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500,- die het Elisabethfonds jaarlijks toekent aan mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de bevordering van de maatschappelijke participatie van (ex-) psychiatrische patiënten.

Genomineerden
Voor de uitreiking 2020 zijn 8 genomineerden, waarvan in mei 2021 de winnaars bekend gemaakt worden. De genomineerden in de categorie Volwassenen zijn Realcovery Inloophuis Weerselo, Theo van der Vegt, Edwin Kamp, Thuis-team Twente en Marcelle van de Zijl.
In de categorie Jeugd zijn genomineerd Bernadette Snippe, Merel Mulder en het team JMZ-go.
Er wordt ook nog een aanmoedigingsprijs uitgereikt.

Stichting Elisabethfonds
Het Elisabethfonds draagt sinds 1991 in de provincie Overijssel bij aan het bevorderen van de individuele re-integratie van (ex-)psychiatrische patiënten. Dit doet het fonds onder meer door bij te dragen aan positieve beeldvorming en door financieel bij te springen waar verzekering en/of subsidie ontbreken of ontoereikend zijn. Sinds april 2010 zijn het Elisabethfonds en de Dokter Wittenberg Stichting een samenwerking aangegaan. Door de samenwerking kunnen de stichtingen gezamenlijk meer mensen ondersteunen die op hulp zijn aangewezen.
 

Het Elisabethfonds ondersteunt de bevordering van de reïntegratie (ex-) psychiatrische patiënten in de maatschappij. Het fonds voorziet in financiële steun zodat deze mensen hun leven op kunnen bouwen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina hulpvraag.

Doelstelling Elisabethfonds

Mensen, die als gevolg van psychiatrische problematiek gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig bestaan, dan wel het benutten van een substantieel zelfstandigere leefsituatie na een langdurige hospitalisatieperiode.

Inzet van professionals en vrijwilligers
Zowel professionals als vrijwilligers in de zorg zetten zich dagelijks in voor psychiatrische patiënten. Door het opzetten van allerlei initiatieven helpen zij psychiatrische patiënten deel te laten nemen in de maatschappij. Om professionals en vrijwilligers te stimuleren dit te blijven doen, reikt het Elisabethfonds jaarlijks de onderscheiding de ‘Roos van Elisabeth’ uit.

Werkgebied
Het werkgebied van het Elisabethfonds beslaat de hele provincie Overijssel. Dit houdt in dat de stichting steun verleent aan mensen uit deze provincie.