ANBI gegevens

Naam
Stichting Elisabethfonds

Fiscaalnummer/RSIN
8002.48.193

KvK
41244962

Contactgegevens
Naam: Elisabethfonds
Adres: Postbus 5003
Postcode: 7400 GC  DEVENTER
Telefoonnummer: 0570 639 605
E-mailadres: info@st-elisabethfonds.nl
Website: www.st-elisabethfonds.nl

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
Samenstelling Bestuur Elisabethfonds
 
Beleidsplan, beloningssysteem, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Doelstelling
De doelstelling van het Elisabethfonds is statutair als volgt geformuleerd.

De stichting heeft ten doel mensen, die als gevolg van psychiatrische problematiek
gehandi­capt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig maatschap­pelijk bestaan, dan wel het benutten van een substantieel zelfstandigere leefsituatie, na een langdurige hospitalisatieperiode. Het gaat daarbij om voornoemde individuele rehabilitatie van personen die gebruik ma­ken/maakten van voorzieningen vanwege, of nauw verbonden met, de Dimence Groep dan wel andere voorzieningen op het terrein van de geestelij­ke gezondheidszorg in de provincie Overijssel. De stichting wil tevens de geestelijke gezondheidszorg bevorderen, een en ander in de meest ruime zin. De stichting beoogt niet het behalen van winst en heeft geen personeel in loondienst
.

ANBI (252.74 kB)