Roos van Elisabeth

Uitreiking Roos van Elisabeth

Jaarlijks reikt het Elisabethfonds in november de onderscheiding de ‘Roos van Elisabeth’ uit. De ‘Roos van Elisabeth’ bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500,- die het Elisabethfonds toekent aan mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken op het terrein van maatschappelijke integratie van (ex-)psychiatrische patiënten.

De ‘Roos van Elisabeth’ wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie:

  • die op professionele basis heeft bijgedragen aan de reïntegratie van de doelgroep;
  • die zich op vrijwillige basis succesvol heeft ingespannen voor de maatschappelijke integratie van (ex-)psychiatrische patiënten;
  • die zich bijzonder heeft ingezet op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen.

Op de pagina Uitreiking 2018 ziet u wie de winnaars zijn van 2018. In het Archief uitreikingen vindt u de uitreikingen van voorgaande jaren.

Foto van personen van genomineerden en winnaars

v.l.n.r. staand:

mr. W.P. van der Elst, vz. Elisabethfonds; Diny Vloedgraven; dhr. Miltenburg (namens ‘Vrienden van Ambiq’); William van der Beek (namens ‘Het Goed’); Will de Wreede; burgemeester van Enschede dr. G.O. van Veldhuizen; Judith Steenkamp, Nynke Diepmaat van JuNiMo (Monique Belshof was verhinderd);

v.l.n.r. zittend:

Marcel Beumer, vrijwilliger bij o.a. fietsenatelier en Flora, dagbesteding Dimence; Ben Arnoldussen en George Gillissen, initiatiefnemers motorproject Esquirol; Jeroen Zwaal, project ‘De verwarde man’.