Over het Elisabethfonds

25 juli 1991 is de stichting Elisabethfonds opgericht met als doel (ex-)psychiatrische patiënten te ondersteunen bij maatschappelijke integratie.

Doelstelling van het Elisabethfonds
De statutaire doelstelling van het Elisabethfonds is:

Mensen, die als gevolg van psychiatrische problematiek gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig bestaan, dan wel het benutten van een substantieel zelfstandigere leefsituatie na een langdurige hospitalisatieperiode.

Doelgroep
Het Elisabethfonds richt zich  op mensen met een psychiatrische achtergrond uit de provincie Overijssel.

Werkgebied
Het werkgebied van het Elisabethfonds beslaat de hele provincie Overijssel. Dit houdt in dat de stichting steun verleent aan mensen uit deze provincie.

Financiën
Door middel van de jaarrekening wil het Elisabethfonds inzicht geven in haar financiën.