Roos van Elisabeth 2017

Roos van Elisabeth 2017

Op donderdag 23 november is voor de 25e keer de Roos van Elisabeth uitgereikt. De genomineerde waren:

 • Ambiq; Hanneke Meints.
  Draagt als activiteitenbegeleider vanuit haar eigen creativiteit bij aan de maatschappelijk integratie van jongeren met een beperking en zet hen daardoor in hun kracht zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen.
 • Dimence, HIC Zwolle; Rogier Piksen, maatschappelijk werker.
  Heeft er vanuit zijn betrokkenheid voor gezorgd dat de patiënten in Zwolle hun bijstandsuitkering behouden bij een korte opname in de psychiatrische kliniek  waardoor er geen onnodige financiële problemen ontstaan en de patiënt zich beter kan richten op de behandeling en toekomst.
 • Tactory Bikes, Deventer, onderdeel van Tactus; Erik Burink, werkmeester.
  Heeft met zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen cliënten gemotiveerd om de fietstraining vol te houden waardoor de beklimming van de Alpe d’Hues is gelukt en daarmee geld is ingezameld voor een goed doel (KWF, Alpe d’HuZes). 
 • Stichting Ekiko, Borne; Erik Averdijk, voorzitter.
  Ekiko betekent ‘Voor elk kind een koffer’. Het doel is om ieder kind dat in een pleeggezin wordt geplaatst een koffer aan te bieden met daarin een aantal dingen die het kind mag houden. Vaak is dit de eerste keer dat het kind eigen spullen heeft.
 • Gemeente Zwolle; Harlien Klaver, consulent inkomen.
  Kijkt niet waar regels beperken maar waar ze mogelijkheden bieden. Ze heeft de kwaliteit om voor een ieder het hoogst haalbare uit een situatie te halen. Doet dit vanuit de overtuiging om anderen de ruimte te geven voor groei.
 • Kernteam Zelfregiecentrum Deventer; Ingrid Spijkerman, Ellen ten Cate en Dinant Bolink. Dit zijn kanjers en de pijlers waarop het centrum is gebouwd en succesvol is. Zelfregie is belangrijk zodat mensen zelf kunnen bepalen op welke wijze ze hun leven willen inrichten (wonen, werken, sociale contacten) en hoe de zorg en/of begeleiding bij eventuele ziekte daarbij wordt ingevuld.
 • Dimence; Harry Lokate, huismeester.
  Is door zijn persoonlijkheid een belangrijke ambassadeur voor patiënten in de psychiatrische kliniek in Zwolle. Hij creëert een gelijkwaardige verhouding waardoor patiënten zich weer een medemens gaan voelen en doet dit buiten zijn normale werk om.
 • RIBW Groep Overijssel; Gerda Brantenaar.
  Verricht als vrijwilliger al meer dan 15 jaar allerhande administratieve werkzaamheden en neemt deel aan een groot aantal overlegvormen. Ze is de ruggensteun van mensen op de voorgrond.
 • Dimence Groep; Christine Molenaar.
  Zet zich naast haar werk als HRM consulente belangeloos in voor de kerstcommissie die jaarlijks het kerstfeest organiseert voor patiënten die verblijven op Brinkgreven.
 • Stichting Zelfregieteam Borne.
  De initiatiefnemers zijn ervaringsdeskundigen die als naasten hebben gemerkt hoe moeilijk het is om de weg te vinden en te weten wat je moet doen op het moment dat een naaste psychische problemen heeft.

Winnaars Roos van Elisabeth 2017

Klik op de winnaar om het juryrapport te lezen.