Roos van Elisabeth 2018

De genomineerden voor de Roos van Elisabeth 2018

 • Vrienden van Ambiq
  Zamelen geld in voor allerlei activiteiten t.b.v. jongeren van Ambiq die niet door de overheid worden vergoed maar ‘jus’ geven aan het leven van deze doelgroep.
 • Diny Vloedgraven
  Ervaringsdeskundige bij de RIBW Groep Overijssel en laat een tomeloze inzet zien op velerlei gebied voor mensen met een kwetsbaarheid.
 • Jeroen Zwaal
  Heeft het project ‘De verwarde man’ opgezet over het thema verwardheid en psychose. Hij heeft een workshop ontwikkeld waarin je op een interactieve manier met een Virtual Reality bril kunt ervaren wat een psychose is.
 • Marcel Beumer
  Is als ervaringsdeskundige werkzaam, o.a. bij de fietsenwerkplaats op Brinkgreven. Mede door zijn inzet is deze werkplaats op de kaart gezet. Daarnaast doet hij allerhande andere werkzaamheden zoals in de tuin Flora.
 • JuNiMo
  Organiseren activiteiten voor kinderen van 4 t/m 15 jaar met een verstandelijke beperking of autisme aanverwante stoornis. Voor deze doelgroep is het vaak moeilijk aansluiting te vinden in de directie omgeving. Met de activiteiten die JuNiMo organiseert lukt het sluiten van vriendschap vaak wel.
 • William van der Beek
  Maakt zich sterk voor cliënten om ze een ervaringsplek te geven bij de kringloopwinkel ‘Het Goed’.
 • Motorproject Esquirol
  De initiatiefnemers hebben een sleutelclub opgezet waar patiënten die geen dagactiviteiten hebben kunnen sleutelen aan motoren.
 • Martie Kampman
  Is vrijwilliger bij o.a. het creatief atelier op Brinkgreven. Heeft mede de kunstuitleen van werk van patiënten opgezet.
 • Will de Wreede
  Doet veel vrijwilligerswerk, o.a. lid van de adviesraad voor cliëntenbelangen van de divisie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugd ggz van de Dimence Groep. Daarnaast is ze voorzitter van de centrale cliëntenraad. Tevens heeft ze de afdeling Deventer van Mama Vita opgezet, een netwerk voor moeders van kinderen met autisme.

Winnaars Roos van Elisabeth 2018

Klik op de winnaar om het juryrapport te lezen.

 

Afbeelding verwijderd.

v.l.n.r. staand:

mr. W.P. van der Elst, vz. Elisabethfonds; Diny Vloedgraven; dhr. Miltenburg (namens ‘Vrienden van Ambiq’); William van der Beek (namens ‘Het Goed’); Will de Wreede; burgemeester van Enschede dr. G.O. van Veldhuizen; Judith Steenkamp, Nynke Diepmaat van JuNiMo (Monique Belshof was verhinderd);

v.l.n.r. zittend:

Marcel Beumer, vrijwilliger bij o.a. fietsenatelier en Flora, dagbesteding Dimence; Ben Arnoldussen en George Gillissen, initiatiefnemers motorproject Esquirol; Jeroen Zwaal, project ‘De verwarde man’.