Roos van Elisabeth 2021 genomineerden

 • Stayble (winnaar Roos Jeugd Professionals)

  Mirjam Braakhuis helpt mensen met psychische problemen op haar zorgcentrum / leerboerderij letterlijk weer in het zadel.

 

 • Patricia van de Camp (Winnaar Roos Jeugd Vrijwilligers)

  Patricia is vrijwilliger bij Ambiq waar ze verstandelijk beperkte jongeren met emotionele en/of psychiatrische problematiek fotografeert, waarbij ze ze zó weet te portretteren dat ze in één plaat het karakter van het kind vangt.  

 

 • Werk als beste zorg – Twente

  Door uitwisseling tussen de samenwerkende organisaties wordt een andere kijk bewerkstelligd op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze werkwijze heeft een verbindend en destigmatiserend. De invloed van deze organisaties binnen de samenleving is groot waardoor zij het denken in mogelijkheden voor de doelgroep op vele fronten bevorderen.  

             

 • Team VIA (Winnaar Roos Volwassenen Professionals)

  Team VIA biedt bemoeizorg aan personen die hulp nodig hebben, maar niet (meer) in beeld zijn bij reguliere hulpverlening. De medewerkers van team VIA volharden in het benaderen, contactleggen, ondersteunen en het bieden van bemoeizorg daar waar veel andere (zorg)partijen en corporaties het vaak al lang hebben opgegeven. 

   
 • Partnerberaad Ommen 

  Partnerberaad Ommen bestaat sinds 1999 en heeft zich steeds verder ontwikkeld.  Door het organiseren van thema-avonden, waar alle RIBW-cliënten uit de regio worden uitgenodigd, gaat men met elkaar in gesprek. Door de informatie die werd opgehaald bij cliënten, ontstonden nieuwe inzichten.  

 

 • Alfred Knol 

  Alfred Knol biedt hulp aan de begeleider en de cliënten op het Glasatelier van het WLC in Deventer. Alfred is als cliënt op het glasatelier gestart en heeft diverse cursussen gevolgd bij Dimence om zich als vrijwilliger te kunnen blijven inzetten. Ook is Alfred als vrijwilliger betrokken bij de kerkdienst op het Brinkgreven terrein, waar hij hand- en spandiensten verricht in het weekeinde. 

   
 • Lilian Volker 

  Lilian wendt haar ervaringsdeskundigheid aan om andere mensen te helpen bij de transfer van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen. Vanuit haar betrokkenheid deelt ze haar eigen ervaring, helpt ze met praktische zaken, ondersteunt hen bij het ontslag uit de kliniek en bij het weer integreren in de samenleving.  

 

 • Adviesraad Naasten (Winnaar Roos Volwassenen Vrijwilligers)

  Bij de Dimence Groep en dan in het bijzonder bij de stichtingen Dimence en Transfore heeft de Adviesraad Naasten de laatste twee jaar op de grote trom geslagen. Met de ziekte van de cliënt/patiënt is ook de naaste partij en daarmee onderdeel in het herstelproces. Dit doet een enorm appél op veerkracht en hervinden van de energie ‘om er te zijn’. 

 

 • Patiëntenpanel SC&S

  Het patiëntenpanel SCS&S bestaande uit 6 (ex)-patiënten heeft zich sinds 2018 op vrijwillige basis ingespannen om de behandeling binnen het specialistisch centrum voor patiënten met SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen te verbeteren. Ze hebben zelf ernstige lichamelijke klachten en intensieve behandeling (gehad). Mede door de bijdrage van het patiëntenpanel heeft het SCS&S in 2021 het keurmerk TOPGGz ontvangen.