Uitreiking 2010

Ieder jaar beoordeelt een jury aan de hand van de criteria welke aanmeldingen een nominatie krijgen. Dit jaar waren er maar liefst negen nominaties voor de Roos van Elisabeth.

 • Hanneke Lebbink, trajectbegeleider OPW van Dimence te Deventer
 • Luus Alberts, programmaleider KOPP bij centrum preventieve GGZ van Mediant te Hengelo
 • Daisy van der Werff en Anne Varenbrink, Saxion Maatjes Project bij afd. Psychose team te Deventer
 • Hanneke Nolet, directeur Focus op kunst te Zwolle 
 • Bertil Haage,  softbaltoernooi voor dak- en thuislozen en andere kwetsbaren in Enschede, docent Stedelijk Lyceum te Enschede
 • Antoinette Spit en Ellen Schaap van ROC en Margriet van den Enk van Mediant,  AKA-team te Enschede
 • Leny Claessens, Geluksbudget, beleidsmedewerker afd. Samenleving gemeente Almelo
 • Stichting Cliënteninitiatieven Deventer, ondersteuning van (ex-)psychiatrische cliënten in de ggz in Deventer en omgeving
 • Peter Kamp, ondernemer FietsPlus en Telford-Bikes te Zwolle
   

Mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, burgemeester van Almelo, overhandigde de 'Roos van Elisabeth' uit aan de drie winnaars.
De prijswinnaars waren:

Roos voor professionals Leny Claessens, Geluksbudget, beleidsmedewerker afd. Samenleving gemeente Almelo
Roos voor vrijwilligers Peter Kamp, ondernemer FietsPlus en Telford-Bikes te Zwolle
Jeugdroos Luus Alberts, programmaleider KOPP bij centrum preventieve GGZ van Mediant te Hengelo

Lees hier met welke initiatieven de prijswinnaars de onderscheiding hebben gewonnen.